Mikä kotitalousvähennys?

Vuonna 2015 kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetystä työstä voi saada kotitalousvähennystä 2400 euroa henkilöä kohden. Samassa taloudessa asuvan pariskunnan saama kotitalousvähennys on tällöin jopa 4800 euroa.

Mistä kaikesta kotitalousvähennystä saa?

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kodin/vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Näiden lisäksi kotitalousvähennyksen saa myös tavanomaisesta kotona suoritettavasta hoiva- tai hoitotyöstä.

Kuinka paljon kotitalousvähennystä saa?

Kotitalousvähennys on 45 % tehdystä työn osuudesta, jos työn on tehnyt ennakonperintärekisteriin merkitty yritys. Kotitalousvähennys on 15 %, jos työn on tehnyt palkattu työntekijä. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuodessa on 2400 euroa henkilöä kohden.

Esimerkkilaskelma  – ison kesämökin maalinpoisto

Ison mökin ulkopinta puhallettu lasikuulapuhalluksella yhteensä 15 tuntia.
15 x 100 euroa + alv. yhteensä 1860 euroa
Työnosuus 15 x 70 euroa (70% työntuntihinnasta) eli 1302 euroa.
Kotitalousvähennys  (1302 x 45% – 100) = 485,9 euroa